Posadili bomo prva drevesa

Gozdovi so pljuča našega planeta, saj vsako drevo prispeva k zmanjševanju količine ogljikovega dioksida v ozračju in posledično k blaženju negativnih posledic podnebnih sprememb. Z obnovo v požaru poškodovanih gozdnih površin želimo ponovno zasnovati gozd na Krasu in s tem zaščititi tla pred erozijo in degradacijo. Najbolj poškodovane dele gozda bomo pod strokovnim vodstvom Zavoda za gozdove Slovenije pomagali obnoviti s sajenjem sadik, na preostalem delu pa bo potekala setev semena domačih drevesnih vrst, predvsem različnih vrst hrastov in javorjev, kraškega gabra, koprivovca in črnega bora.

Ne želimo izgubljati dragocenega časa, saj bo obnova gozda trajala desetletja. Prva akcija pogozdovanja, ki je namenjena širši javnosti, bo potekala v soboto, 26. novembra 2022, ob 9. uri pri Pomniku miru na Cerju.

Zaradi boljše organizacije dogodka so obvezne prijave do 22. 11. 2022 - tukaj.

Po uvodnem nagovoru bodo strokovnjaki iz Zavoda za gozdove Slovenije predstavili potek akcije in navodila za delo. Saditev sadik gozdnega drevja bo predvidoma potekala do 14. ure.

Udeležence pridite primerno oblečeni in obuti ter s seboj prinesite orodje in opremo (rokavice, lopata, kramp, motika, vedro, zaščitna očala …). Sadili bomo sadike puhastega hrasta in hrasta črnike, ki so bolj prilagojene rastiščnim razmeram na pogorišču.

Organizatorji dogodka bomo poskrbeli za sadike, hrano in pijačo. V primeru slabega vremena bo akcija pogozdovanja prestavljena za en teden. Vsi prijavljeni udeleženci bodo o tem pravočasno obveščeni.

Prijava na e-novice

Partnerji

Medijski partnerji