Politika varstva zasebnosti

Upravljavec osebnih podatkov je Fundacija Vrabček upanja, ustanova, Erjavčeva ulica2, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju FVU).

Upravljavec pridobi vaše osebne podatke, ki se obdelujejo, ko izpolnite spletni obrazec za dobrodelno dražbo ali prijavo na e-novice na spletni strani www.skupajzakras.si.

Vaši osebni podatki se v tem primeru obdelujejo zaradi obveščanja o porabi sredstev, objavi na spletni strani www.vrabcekupanja.si in spletni strani www.skupajzakras.si ter za računovodsko obdelavo.

Vaši osebni podatki se obdelujejo na podlagi točke a) prvega odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), na podlagi dane privolitve. To pomeni, da vam FVU lahko na posredovano telefonsko številko ali e-mail pošilja obvestila o porabljeni donaciji .

Uporabniki posredovanih osebnih podatkov so lahko pogodbenimi obdelovalci FVU (npr. IT podpora), s katerimi ima sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

Vaši osebni podatki se hranijo do preklica privolitve oziroma do izpolnitve namena, zaradi katerega so pridobljeni.

VAŠE PRAVICE: Imate pravico, da od nas zahtevate dostop do osebnih podatkov; popravek osebnih podatkov; izbris osebnih podatkov; omejitev obdelave podatkov. Imate pravico do prenosljivosti podatkov. Navedene zahteve lahko kadarkoli pošljete pisno na naslov Fundacija Vrabček upanja, Erjavčeva 2, 5000 Nova Gorica ali po elektronski poti, na naslov [email protected]. Imate tudi pravico do vložitve pritožbe pri informacijskem pooblaščencu. Osebnih podatkov niste dolžni zagotoviti. V kolikor osebnih podatkov ne zagotovite, ne boste mogli sodelovati pri namenu, zaradi katerega se privolitev daje.

Pri uporabi kontaktnega obrazca in pri pošiljanju obvestil uporabljamo informacijske rešitve, vendar pri sprejemanju odločitev posredujejo pooblaščene osebe FVU. Upravljavec ne oblikuje profilov.

Ta Spletna stran Vam dovoljuje, da oddate ponudbo za dobroleno dražbo.
Sodeluje lahko vsaka odrasla ali pravna oseba.

Za sodelovanje morate izpolniti vsa zahtevana polja (ime, priimek, veljavni e-poštni naslov in poštno številko) in označiti, da se strinjate s temi Pogoji. S pritiskom na gumb “ODDAJ PONUDBO” boste podali ponudbo v želenem znesku. Ob prvi ponudbi, boste morali potrditi veljavnost e-naslova, za kar boste prejeli s-sporočilo z zadevo "Potrdite ponudbo na dražbi". S klikom na gump "Potrdi ponudbo" bo vaša ponudba veljavna.

S sodelovanje priznate in se strinjate, da ste polnoletni, pravno sposobni.

S sodelovanjem se strinjate:

  • da ste posredovali točne in resnične informacije, da jih boste brez odlašanja ažurirali, s čimer bodo izražene spremembe,
  • da imate vse pravice do informacij, ki jih je potrebno priskrbeti fundaciji,
  • da FVU ne bo odgovoren za katero koli izgubo ali škodo, ki bi izhajala iz Vašega nespoštovanja tega razdelka.

Hkrati soglašate in se strinjate, da pod nobenimi pogoji FVU ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi bila povzročena:

  • z Vašim opiranjem na Profil, ki ga je uporabnik objavil ali
  • z uporabo oz. zlorabo s strani uporabnika Spletne strani ali tretje stranke katere koli vsebine, ki jo objavite v zvezi s svojim Profilom, vezane na Vašo uporabo Spletne strani.

Prijava na e-novice

Partnerji

Medijski partnerji